สารบัญเว็บไซต์ !

เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์ 99.99%)

เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (99.99%)

เป็นน้ำยาเช็ดชิ้นงาน ที่ เป็น เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์

สามารถ เช็ดชิ้นงาน อย่างสะอาดหมดจด โดยไม่ทิ้งคราบสกปรก

บนชิ้นงาน ระเหยง่าย สามารถ เช็ดชิ้นงานพลาสติก, อลูมิเนียม,

โครเมี่ยม เป็นต้น มีเอกสารรองรับจากโรงงาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 085-1325799

Visitors: 78,638