สารบัญเว็บไซต์ !

เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์ 99.99%)

เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ 99.99%

เป็นน้ำยาเช็ดชิ้นงาน ชนิดเอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ 99.99% 

สามารถ เช็ดชิ้นงานอย่างสะอาดหมดจด ไม่ทิ้งคราบของน้ำมัน

หรือ สิ่งสกปรกลงบนชิ้นงาน ระเหยได้เร็ว

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel: 02-1815387

Mobile: 085-1325799

Visitors: 134,579