สารบัญเว็บไซต์ !

น้ำยาล้างน้ำมัน,น้ำยาล้างชิ้นงาน น้ำยาล้างคราบกาว

น้ำยาล้างน้ำมัน,น้ำยาล้างชิ้นงาน,น้ำยาล้างคราบกาว

 • JM-Cleaner-400

  น้ำยาล้างชิ้นงาน คราบสกปรก คราบไขมัน รวมถึงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ชิ้นส่วน อิเล็คทรอนิกส์, แม่พิมพ์, โมลด์ เป็นต้น

  คุณสมบัติ

  เป็นนํ้ายาล้างทำความสะอาด กลิ่นไม่ฉุน ไม่ทิ้งคราบและระเหยช้ากว่าโซลเว้นท์ทั่วไป

  คุณประโยชน์

  1. ใช้ล้าง,จุ่มแช่ หรือเช็ดคราบที่ติดกับผิววัสดุต่างๆ โดยไม่ทำลายพื้นผิว

  2. ช่วยประหยัดเวลา ระเหยเองไม่ทิ้งคราบ

  3. กลิ่นไม่ฉุนเหมือนโซลเว้นท์ทั่วไป

  4. นํ้ายามีอัตราการระเหยช้าช่วยลดต้นทุน

  5. ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

  วิธีใช้

  1. เทนํ้ายาลงในภาชนะที่รองรับงานที่ต้องการล้าง หรือใช้เช็ดทำความสะอาดทั่วไป

  2. นำชิ้นงานลงแช่ทิ้งไว้ในนํ้ายา ปล่อยทิ้งไว้สักครู่ เอาชิ้นงานออกและดำเนินงานตามปกติ

  3. เปลี่ยนถ่ายนํ้ายาเมื่อประสิทธิภาพการล้างลดลง เช่น เมื่อนํ้ายามีสิ่งสกปรกปรนอยู่มาก

  ข้อควรระวัง

  1. อย่าให้นํ้ายากระเด็นเข้าตา หลีกเลี่ยงการสูดดม หรือสัมผัสด้วยมือเปล่า นานๆ

  2. ควรเก็บให้ห่างจากความร้อนและประกายไฟหรือเปลวไฟ

  3. ควรปิดฝาให้แน่นทุกครั้ง ควรเก็บไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

  4. ภาชนะเปล่าหลังการใช้งานนํ้ายาหมดแล้ว อาจมีไอระเหยตกค้างอยู่ ห้ามนำไปไว้ใกล้ความร้อน และประกายไฟ หรือเปลวไฟ

  5.กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ห้ามนำนํ้าไปฉีดโดยตรง

  หมายเหตุ

  1. ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ ห้ามรับประทาน

  2. ถ้ากระเด็นเข้าตา สามารถที่ล้างออกด้วยนํ้าสะอาดจำนวนมากๆ

  3. ถ้าเข้าปาก ให้ดื่มนํ้าหรือนมมากๆแล้วนำส่งแพทย์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ ขนาด 20 ลิตร

  จัดจำหน่ายโดย บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั้่นแนล จำกัด

  TEL: 02-1815387

  FAX: 02-1815388

  CALL CENTER: 085-1325799


Visitors: 132,909