สารบัญเว็บไซต์ !

ไบโอเคมีภัณฑ์ (Bio Chemical Products)

  • น้ำยาล้างน้ำมัน,น้ำยาล้างน้ำมันไบโอ
   ชื่อผลิตภัณฑ์ MICRO-NICE BIO 3 MEX RP-1
   ไมโครไนซ์ ไบโอทีเม็กซ์ อาร์พีวัน

   การใช้งาน
   ใช้ล้างครบน้ำมัน คราบสกปรก ล้างทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ ชิ้นงานและพื้นโรงงาน ปราศจาก สารละลายกลุมปิโตรเคมี สาร CFC ไม่ติดไฟและไม่ช่วยให้ไฟติด ไม่มีสารระเหย ประกอบด้วยสารสกัดจากพืช

   คุณประโยชน์
   1.ใช้ล้างคราบสกปรก คราบไขมัน คราบน้ำมัน แทนสารเคมีกลุมปิโตรเคมี และสารระเหย
   2. ช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เศษผ้า ในสถานประกอบการ
   3.ไม่ทำปฏิกิริยากับพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
   4.ช่วยสลายกลิ่น และย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

   วิธีใช้งาน
   1.ใช้ผลิตภัณฑ์ผสมน้ำสะอาด สัดส่วนน้ำยา 1 ส่วน ต่อน้ำ 5-10 ส่วน
   2.ฉีดพ่น หรือ แช่ทิ้งไว้บริเวณที่ต้องการทำความสะอาด ประมาณ 1-3นาที พร้อมใช้แปรงเล็กๆ หรือ ผ้า ขัดถูเบาๆ ในบริเวณที่พ่นน้ำยา จากนั้นล้างออกด้วยน้ำ และใช้ผ้าหมาดๆเช็ดอีกครั้ง

   คำเตือน
   1.ห้ามรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาด วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ
   2.หากกระเด็นเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ
   3.หากเข้าปาก ให้ดื่มน้ำหรือนมมากๆ พร้อมนำส่งแพทย์ทันที
   4.ควรสวมใส่ถุงมือในกรณีที่ผู้ใช้งานแพ้ผลิตภัณฑ์

   การเก็บรักษา
   จัดเก็บในอุณหภูมิห้องตามปกติหรือในที่ไม่โดนแสงแดด

   ข้อมูลจำเพา
   ผลิตภัณฑ์บรรุจุถังพลาสติกสีขาว ขนาด 20 ลิตร ราคา 3,200 บาท(ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

    

   สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่

   บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

   Tel : 02-1815386-7, 02-7487740

   FAX: 02-1815388, 02-7487725

    

  MICRO-NICE BIO CLEAN & CLEAR
  ชื่อผลิตภัณฑ์ MICRO-NICE BIO CLEAN & CLEAR
  ไมโครไนซ์ ไบโอคลีนแอนด์ เคลียร์

  การใช้งาน
  ใช้ทำความสะอาดเครื่องแก้ว ภาชนะ เครื่องครัว และ อุปกรณ์ครัว และสายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารโดย ปราศจากสารละลายกลุมปิโตรเคมี CFC ไม่ติดไฟและไม่ช่วยให้ไฟติด ไม่มีสารระเหย ประกอบด้วยสารสกัดจากพืช

  คุณประโยชน์

  1.ใช้ล้างคราบสกปรก คราบไขมัน
  2. ประหยัดวัสดุสิ้นเปลือง และน้ำในสถานประกอบการ
  3.ไม่ทำปฏิกิริยากับพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
  4.ช่วยสลายกลิ่น และย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

  วิธีใช้งาน
  1.ใช้ผลิตภัณฑ์ผสมน้ำสะอาด สัดส่วนน้ำยา 1 ส่วน ต่อน้ำ 5-10 ส่วน
  2.ฉีดพ่น หรือ ลาดทิ้งไว้บริเวณที่ต้องการทำความสะอาด ประมาณ 2-3นาที พร้อมใช้ผ้า ขัดถูเบาๆในบริเวณที่พ่นน้ำยา จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด และผึ่งภาชนะให้แห้ง

  คำเตือน
  1.ห้ามรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาด วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ
  2.หากกระเด็นเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ
  3.หากเข้าปาก ให้ดื่มน้ำหรือนมมากๆ พร้อมนำส่งแพทย์ทันที
  4.ควรสวมใส่ถุงมือในกรณีที่ผู้ใช้งานแพ้ผลิตภัณฑ์

  การเก็บรักษา
  จัดเก็บในอุณหภูมิห้องตามปกติหรือในที่ไม่โดนแสงแดด

  ข้อมูลจำเพาะ
  ผลิตภัณฑ์บรรุจุถังพลาสติกสีขาว ขนาด 20 ลิตร ราคา 1,280 บาท(ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  หมายเหตุ
  ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

  สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่

  บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  TEL: 02-1815386-7, 02-7487740

  FAX: 02-1815388, 02-7487725

  Call Center: 0818598812 Tanakorn

  Website: http://www.jme-nt.com

Visitors: 111,555