สารบัญเว็บไซต์ !

น้ำยาล้างมือ,น้ำยาล้างมือไบโอ (Micro-Nice Bio Handwash)

 • น้ำยาล้างมือ,น้ำยาล้างมือไบโอ

  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำยา ไมโครไนซ์ : (Description of Micro-Nice®) Micro-Nice เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียก สารสกัดจากพืชในประเทศไทย (PHYTOCHEMICAL MIXTURE OF THAILAND BOTANICAL LIQUID) มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว และสลายกลิ่นที่เกิดจากการเน่าเสียโดยเฉพาะกลิ่นที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ เช่น แอมโมเนีย เป็นต้น โดยที่สาร Micro-Nice นี้สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

  คุณสมบัติของ ไมโครไนซ์ (Qualification of Micro-Nice®)
  1. สารสกัดจากพืช (PHYTOCHEMICAL MIXTURE) เป็นตัวทำงานหลัก
  2. ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (BIODEGRADABLE)
  3. ไม่มีสารละลายกลุ่มปิโตรเคมี (NON PETROCHEMICAL SOLVENT)
  4. ไม่ติดไฟ (NON FLAMMABLE) และไม่ทำให้ไฟติด (NON COMBUSTIBLE)
  5. ลดไฟฟ้าสถิต (ANTISTATIC)
  6. ไม่กัดกร่อน พื้นผิว (NON CORRODED)
  7. ไม่มีสารระเหย (Non Volatile)
  8. สายกลิ่น (DE-ODORIZED)
  9. ขจัดน้ำมัน (OIL) คราบไขมัน (GREASE) และคราบโปรตีน
  10. ประหยัดน้ำในการทำความสะอาด
  11. ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน (SAVE and SAFETY/ LD50 = 14,000 mg./kg. body wt.)
  12. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTALLY FRIENDLY )

  การทำงานของ ไมโครไนซ์ (Procedure of Micro-Nice®)
  1. แทรก ผลิตภัณฑ์จะแทรกเข้าในระหว่างพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดกับสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น คราบน้ำมัน, คราบไขมัน, คราบโปรตีน เป็นต้น
  2. ลดแรงตึงผิว ลดแรงตึงผิวของสิ่งสกปรก ทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากกัน และหลุดออกจากพื้นผิว คงเหลือไว้ซึ่งความสะอาดของพื้นผิวที่เป็นอยู่ โดยไม่มีผลกระทบกับพื้นผิว นอกจากนี้ตัวผลิตภัณฑ์ยังถูกย่อยสลายได้ในธรรมชาติไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
  3. ชะล้าง เนื่องจากเป็นสูตรน้ำ จึงสามารถชะล้างออกได้โดยง่าย และรวดเร็ว เพียงใช้น้ำสะอดาเท่านั้น
  4. การสลายกลิ่น สารไมโครไนซ์ ที่มีในผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จะมีคุณสมบัติในการสลายกลิ่น (De-Odor) สารกลุ่ม แอมโมเนีย แอมมีน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ MICRO-NICE® มีมากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับงานด้าน อุตสาหกรรม. ยานยนต์,และสำหรับครัวเรือน

  MICRO-NICE BIO HAND WASH
  ชื่อผลิตภัณฑ์ MICRO-NICE BIO HAND WASH
  ไมโครไนซ์ ไบโอแฮนด์วอซ

  การใช้งาน
  ใช้สำหรับทำความสะอาดมือโดย ปราศจากสารละลายกลุมปิโตรเคมี CFC ไม่ติดไฟและไม่ช่วยให้ไฟติด ไม่มีสารระเหย ประกอบด้วยสารสกัดจากพืช

  คุณประโยชน์
  1.ใช้ทำความสะอาดมือ
  2. ประหยัดน้ำในสถานประกอบการ
  3.ไม่ทำปฏิกิริยากับพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
  4.ช่วยสลายกลิ่น และย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

  วิธีใช้งาน
  ใช้ผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้อย จากนั้นถูมือให้ทั่วแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

  คำเตือน
  1.ห้ามรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาด วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ
  2.หากกระเด็นเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ
  3.หากเข้าปาก ให้ดื่มน้ำหรือนมมากๆ พร้อมนำส่งแพทย์ทันที
  4.ควรสวมใส่ถุงมือในกรณีที่ผู้ใช้งานแพ้ผลิตภัณฑ์

  การเก็บรักษา
  จัดเก็บในอุณหภูมิห้องตามปกติหรือในที่ไม่โดนแสงแดด

  ข้อมูลจำเพาะ
  ผลิตภัณฑ์บรรุจุถังพลาสติกสีขาว ขนาด 20 ลิตร  

  สนใจสินค้า ติดต่อได้ที่

  TEL: 02-1815387

  FAX: 02-1815388

  CALL CENTER: 085-1325799

Visitors: 111,559