สารบัญเว็บไซต์ !

น้ำยาแยกสี,น้ำยาแยกน้ำมัน (Micro Nice Bio Seperator)

  น้ำยาแยกสี,น้ำยาแยกกากสี (Micro Nice Bio Separator)

 

 • วัตถุประสงค์
  เพื่อต้องการแยกสีออกจากน้้า
  –ลดความเหนียวของสี 
  –ลดกลิ่นเน่าเสียของน้้า และทินเนอร์ 
  –ง่ายต่อการตัก / เก็บกากสี 
  –ประหยัดค่าใช้จ่าย 
  ใส่ผลิตภัณฑ์ในระบบน้้าของห้องพ่นสีเป็นประจ้าวัน โดยควบคุม pH อยู่ประมาณ 4-5 (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสีแต่ละชนิด) เช่น
  –สีรองพื้น (Primer) 
  –สีชิ้นหลบ (Under coat) Control ค่า pH ที่ 5 
  –สีทับหน้า (Top coat) 
  –สีทับหน้าปะเภทใส (Clear T/C) Control ค่า pH ที่ 4 
  –สีเคลือบเงา ยูวี 
  •วิธีการเติม 
  –Manual 
  –Feed Pump มี Timer ควบคุมการเติม 
  สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่
  บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  TEL: 02-1815387
  FAX: 02-1815388
  CALL CENTER: 085-1325799

  Website: http://www.jme-nt.com

 

Visitors: 111,559